Menu Luk

Risiko for stroke og årsager dertil

Hvert år får 12.000 danskere stroke – også kendt som blødning og blodprop i hjernen. Stroke er den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark og den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap.

Risikofaktorer og årsager til stroke

Der er flere faktorer, der øger risikoen for blødning og blodprop i hjernen. De hyppigste årsager til stroke er forhøjet blodtryk og fysisk inaktivitet, men også forhøjet kolesterol eller diabetes spiller en stor rolle. Hos yngre kan det i sjældne tilfælde skyldes genetiske forhold, som ofte er associeret med en tendens til forhøjet kolesterol, til ændringer i blodets størkningsevne eller forhøjet blodtryk. 

Din risiko for at få et stroke stiger også med alderen. To tredjedele af dem, der får et stroke, er 65 år eller ældre, men yngre mennesker kan også få et stroke. I de kommende år forventes stroke at stige som følge af, at befolkningen generelt bliver ældre. Det estimeres, at der på verdensplan vil ske en stigning på 34 pct. flere tilfælde af stroke i 2035. Stroke optræder omtrent lige hyppigt hos kvinder og mænd.

Du har selv indflydelse på en lang række risikofaktorer for stroke, der gør, at du kan nedsætte din risiko for stroke. F.eks. har du højere risiko for at få et stroke, hvis du ryger, drikker meget alkohol, ikke får nok motion, har et usundt kostmønster eller er overvægtig. Det er alle faktorer, der fremmer udviklingen af en række livsstilssygdomme, der giver øget risiko for stroke så som forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk, type-2 diabetes og åreforkalkning.