Menu Luk

Digitale foredrag 2023

Dansk Råd for Genoplivning har i samarbejde med TrygFonden afholdt fem digitale foredrag i Hjerneugen 2023.  Se eller gense hvert foredrag nedenfor. 

Søvn og træthed efter stroke

Hør udviklingsansvarlig sygeplejerske ved Aarhus Universitetshospital, Ida Westh, fortælle om, hvordan søvn og træthed påvirker livet, efter man har haft en blodprop eller blødning i hjernen.

Moderator er Christina Rostrup Kruuse, professor, overlæge, dr.med., Herlev Gentofte Hospital.

BESAFE – tidlig varsling ved stroke og andre farlige hændelser i hjemmet

Hør professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital, Grethe Andersen, fortælle om projektet BESAFE, som er et nyt alarmsystem, der primært er udviklet til ældre borgere, der bor alene. Ved at installere bevægelsessensorer i hjemmet kan det hurtigt opdages, hvis en borger er faldet og ligger hjælpeløs i hjemmet eller har fået et stroke. Systemet er under afprøvning i et projekt, hvis formål er at skabe tryghed og give mulighed for hurtig hjælp og akut behandling på hospital i tilfælde af blodprop i hjernen.

Moderator er Troels Wienecke, specialeansvarlig overlæge, Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Afasi - lad os snakke om det

Hvad sker der, hvis vi får afasi og mister sproget? Neuropsykolog Birgitte Hysse Forchhammer vil fortælle om nyere forskning i afasirehabilitering og forskningsbaseret viden om, hvordan det går mennesker med afasi over tid. Tidligere gymnasierektor, Yago Bundgaard, vil fortælle om at leve med afasi og peger på en række udfordringer i den måde, som vi i Danmark har organiseret forløbet for afasiramte. Sammen lægger de op til refleksioner over, hvordan rehabilitering og livet med afasi kan forbedres.

Moderator er Martin Faurholdt Gude, ph.d. og speciallæge i anæstesi og intensiv, afdelingslæge på intensiv Aarhus Universitets Hospital og seniorforsker ved Præhospitalet Region Midtjylland.

Stroke - før, nu og i fremtiden

Hør overlæge og ph.d. ved Aarhus Universitetshospital, Dorte Damgaard, fortælle om udviklingen på stroke-området gennem tiden. Centerchef hos Neurorehabilitering i Københavns Kommune, Susanne Lorentzen, vil komme med et kort rids af historikken fra Københavns Kommune samt en skitsering af, hvordan et forløb kan se ud hos Rehabilitering København for henholdsvis et døgnindlagt og ambulant borgerforløb.

Moderator er Claus Ziegler Simonsen, klinisk professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.

Socioøkonomisk ulighed i stroke behandling

Hør reservelæge og ph.d. studerende ved Aarhus Universitetshospital, Sine Mette Øgendahl Buus, fortælle om, hvordan revaskulariserende behandling efter iskæmisk stroke er afgørende for at reducere risikoen for efterfølgende handicap. Ulighed i sundhedsvæsnet er velkendt, men gør det sig også gældende for akut revaskulariserende behandling efter iskæmisk stroke i et velfærdssamfund som det danske?

Moderator er Christina Rostrup Kruuse, professor, overlæge, dr.med., Herlev Gentofte Hospital.