Menu Luk

Styregruppe for stroke

Bag Red Hjernen-indsatsen er en styregruppe. Styregruppen blev nedsat i 2017 og står for faglig godkendelse af kommunikation og målsætning for indsatsen. 

Styregruppen bemandes med interessenter og nøglepersoner bestående af:

Formand for styregruppen
Professor Grethe Andersen, Aarhus Universitetshospital

Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning
Professor, overlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Dansk Stroke Selskab
Klinisk lektor, Boris Modrau, Region Nordjylland
Professor Christina Kruuse, Herlev Gentofte Hospital og Københavns Universitet
Overlæge, dr.med. Helle Klingenberg Iversen, Rigshospitalet

Dansk Neurologisk Selskab
Professor Hanne Christensen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Overlæge Claus Ziegler Simonsen, Aarhus Universitetshospital

Region Syddanmark og Sjælland
Overlæge Karen Lehrmann Ægidius, Odense Universitetshospital
Overlæge Troels Wienecke, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

De regionale præhospitale organisationer
Lægefaglig direktør Palle Juelsgaard, Præhospitalet Region Midtjylland
Lægefaglig vicedirektør Lars Bredevang Andersen, Præhospitalt Center, Region Sjælland

De praktiserende læger
Praktiserende læge, ph.d. Morten Bondo Christensen, Aarhus Universitet

Hjernesagen
Direktør Birgitte Hysse Forchhammer

TrygFonden
Projektchef Grethe Thomas
Forskningschef Anders Hede

Dansk Råd for Genoplivning
Overlæge, dr.med. Jesper Kjærgaaard, Rigshospitalet og Dansk Råd for Genoplivning
Repræsentant Freddy Lippert, Dansk Råd for Genoplivning
Sekretariatschef, Stine Strandkjær, Dansk Råd for Genoplivning