Menu Luk

Om Red Hjernen

Red Hjernen er en borgerrettet indsats, der arbejder for, at flere overlever stroke til et godt liv i Danmark. Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden står bag indsatsen.

En borgerrettet indsats om stroke

Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden indgik i 2018 et mangeårigt samarbejde om en borgerrettet indsats på stroke-området. Indsatsen skal lære danskerne symptomer på stroke og vigtigheden i at straks at ringe 1-1-2. 

Stroke er også kendt som slagtilfælde, apopleksi, hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Internationalt har stroke været det mest brugte ord i mange år, og derfor er det også det ord, Red Hjernen bruger, så vi med tiden alle sammen siger det samme.

Red Hjernen blev lanceret i efteråret 2019 med en kampagnefilm på TV og de sociale medier. Kampagnefilmen fokuserer på at lære danskerne Stræk, Snak, Smil-remsen, der relaterer sig til tre hyppige og let genkendelige symptomer på stroke og som kan medvirke til at finde frem til langt de fleste tilfælde af stroke. 

En lang række samarbejdspartnere

Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden samarbejder med en lang række samarbejdspartnere, der arbejder for at hjælpe danskerne til at reagere hurtigt ved symptomer på stroke og optimere vurdering og behandling på stroke-området. Samarbejdspartnere inkluderer bl.a. interesseorganisationer, lægefaglige selskaber, præhospitale ledere og ressourcepersoner på stroke-området. Se oversigt over deltagere i DRG’s styregruppe for stroke.  

Stroke som begreb

I Danmark har vi flere forskellige betegnelser for blødning og blodprop i hjernen, såsom slagtilfælde, apopleksi og stroke, og det kan forvirre. Da vi i 2019 skulle introducere et nyt fokus på området med indsatsen Red Hjernen, blev det besluttet at vælge det ord, man bruger internationalt og flere steder i det danske sundhedsfaglige miljø, nemlig stroke. Stroke er den internationale betegnelse for blødning og blodprop i hjernen, og det er den betegnelse, som Dansk Råd for Genoplivning, i samarbejde med de eksperter og organisationer, som står bag indsatsen, har valgt at bruge. Ordet stroke fortæller, at det handler om hjernen og noget, der kommer pludseligt.

Vi vil gerne beholde danske ord men har valgt at gå udenom ordet ’slagtilfælde’, idet det ofte forbindes med blodprop i hjertet eller hjertestop. Tilsvarende bliver det engelske ord ’heart attack’ både brugt i betydningen blodprop i hjertet og hjertestop. Det skaber forvirring, begreberne bliver blandet sammen, og der kommer ikke fokus på behandlingen. Ved at bruge betegnelsen stroke og introducere remsen ’Stræk, snak, smil’ får vi mulighed for at forklare, at blødning og blodprop i hjernen er en akut sygdom, som kræver akut behandling.

Stroke er et nyt ord for mange, og et ord som nogle af os lige skal vænne os til. Betegnelsen er allerede i dag slået igennem flere steder i det sundhedsfaglige miljø i Danmark og bliver mere og mere udbredt. Red Hjernen kampagnen har testet ordet på unge og ældre målgrupper med forskellig uddannelsesmæssig og geografisk baggrund i Danmark. Testen viser, at en tredjedel af den danske befolkning forud for kampagnelancering forstod betydningen af begrebet stroke. Særlig var den ældre del af befolkning vidende om ordets betydning – måske fordi de i højere grad har kendskab til personer, som har haft et stroke. Du kan læse mere om stroke her.