Menu Luk

Stroke behandling

Hvert minut tæller i vurdering og behandling af stroke, og jo hurtigere behandling igangsættes, des mere effektiv er den. Det er derfor altafgørende straks at ringe 1-1-2, hvis du oplever symptomer på stroke. 

Behandling af stroke

I dag findes der effektive måder til akut behandling af blodprop eller blødning i hjernen. Ved behandling af stroke gælder det, at jo hurtigere den igangsættes efter symptomdebut, des bedre er resultatet. 

  • Behandling af blodprop i hjernen
    Blodprop kan hos nogle patienter opløses ved specifik blodpropsopløsende medicin (trombolyse), som gives gennem blodåren inden for 4,5 timer.

    Hvis blodproppen er for stor til medicinsk behandling, kan den fjernes mekanisk (trombektomi) med en wire, der føres ind i hjerneblodkarrene via en blodåre i lysken. Denne behandling skal også ske hurtigst muligt og inden for 24 timer.

    Hos patienter, som ikke er kandidater til hverken trombolyse eller trombektomi, gives hurtigst muligt efter hjernescanningen en blodpropshæmmende medicin, som efterfølgende skal tages dagligt og livsvarigt for at forebygge nye blodpropper. 

  • Behandling af blødning i hjernen
    Blødning behandles ved at få blødningen hurtigt under kontrol og ved at skynde sig at sænke blodtrykket, så blødningen ikke bliver forværret af det høje tryk inde i blodkarret samt behandle eventuelle følgevirkninger såsom forhøjet tryk i hovedet.

Indlæggelse på en specialafdeling for blodprop og blødning i hjernen er en lige så vigtig del af behandlingen. 

Udover den medicinske behandling mod blodpropper eller blødning behandles følgevirkningerne af skaden f.eks. vejrtrækningsproblemer, synkebesvær og vandladningsproblemer, så eventuelle infektioner kan forhindres. Derudover afdækkes og behandles de fundne risikofaktorer til at få en ny blodprop eller blødning. 

Vurdering af stroke

Stroke forårsaget af blodprop behandles meget forskelligt i forhold til stroke forårsaget af blødning. Udfordringen er, at man ikke udefra eller på symptomerne kan se forskel på årsagen til stroke. 

Det er derfor bydende nødvendigt at komme hurtigt ind til vurdering for at få afklaret, om det er en blødning eller en blodprop og derefter få den rette behandling. En sådan vurdering sker ved klinisk undersøgelse, scanning af hjernen og supplerende undersøgelser med blodprøver og hjerte-elektrokardiogram (EKG). Læs videre om livet efter stroke og bliv klogere på blandt andet eftervirkninger og genoptræning efter stroke.