Menu Luk

Materialer om stroke til gratis download

Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden står bag Red Hjernen og ønsker et bredt samarbejde med sundhedsprofessionelle og andre med interesse for området om at sprede budskabet til borgerne. 

Bestilling af materialer

Alle sundhedsfaglige medarbejder eller personer, der på anden vis har interesse eller arbejder inden for området, har mulighed for at bestille trykte foldere, plakater og roll-up, som I kan bruge i f.eks. venteværelser hos praktiserende læger, akutmodtagelser osv. Udfyld formularen i linket herunder. 

Behandlingstid på forsendelse af materialer er op til 14 dage – i travle perioder kan der gå længere tid. 

Materialer til print

Nedenfor kan du downloade folder og plakat om Red Hjernen.

Materialer til online brug

Nedenfor kan du downloade infografikker om Red Hjernen, som du kan anvende på intranet, sociale medier, nyhedsbreve og øvrig kommunikation.

Faktaark om stroke

Dansk Råd for Genoplivning har i samarbejde med DRG’s styregruppe for stroke og Sundhedsstyrelsen udarbejdet et faktaark, der præsenterer de nyeste tal og eksisterende viden på strokeområdet i Danmark.

Red Hjernen - Fakta om stroke
Red hjernen - Tre symptomer på stroke plakat

Alle kampagnematerialer fra Red Hjernen er borgerrettede og fokuserer på at lære danskerne symptomer på stroke at kende og vigtigheden i at ringe 1-1-2, hvis de eller én i deres nærhed oplever et eller flere symptomer.