Menu Luk

Materialer om stroke

Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden står bag Red Hjernen og ønsker et bredt samarbejde med sundhedsprofessionelle om at sprede budskabet til borgerne. 

Bestilling af materialer
Du har som sundhedsfaglig person mulighed for at bestille trykte foldere og plakater, som I kan bruge i f.eks. venteværelser hos praktiserende læger, akutmodtagelser osv. Udfyld formularen i linket herunder eller kontakt os på info@redhjernen.dk.

Materialer til print
Nedenfor kan du downloade folder og plakat om Red Hjernen.

Materialer til online brug
Nedenfor kan du downloade infografikker om Red Hjernen, som du kan anvende på intranet, sociale medier, nyhedsbreve og øvrig kommunikation.

Faktaark om stroke
Dansk Råd for Genoplivning har i samrbejde med DRG’s styregruppe for stroke og Sundhedsstyrelsen udarbejdet et faktaark, der præsenterer de nyeste tal og eksisterende viden på strokeområdet i Danmark.

Alle kampagnematerialer fra Red Hjernen er borgerrettede og fokuserer på at lære danskerne symptomer på stroke at kende og vigtigheden i at ringe 1-1-2, hvis de eller én i deres nærhed oplever et eller flere symptomer.